שיתוף

דבר מנהל האגף

תחילתה של  "ציוני דרך" בהחלטת הממשלה משנת 2010 להקים תכנית להעצמה, לשיקום ולשימור תשתיות המורשת הלאומית בישראל. ההחלטה היוותה הכרה ממלכתית בצורך לפעול מיידית ובאופן רציף ומתמשך, לשימור אוצרות המורשת הלאומית - ולהנחילם לדורות הבאים.

זכינו במסגרת התכנית להניח תשתית אסטרטגית לטיפול בכלל תחומי המורשת הלאומית, תוך שיתוף פעולה ויצירת תשתית עבודה משותפת עם כלל גורמי המורשת בארץ. זאת, יחד עם הקפדה מלאה על עבודה מקצועית בסטנדרטים גבוהים, היוו סוד להצלחה במשימותיה של התכנית. כיום, "ציוני דרך" מעוגנת בבסיס תקציב המדינה - כחלק מהמשימה המתמשכת בשימורה ובהנחלתה של מורשת לאומית ארוכת שנים.

יהיה זה קשה מאוד לדבר על המיזמים שהובלנו ואנו מובילים כיום באתרי מורשת לאומית, מבלי לעבור ולמנות את כולם. כל מיזם שכזה, משמעותי ומיוחד בפני עצמו, בתחומו ובהקשרו הלאומי-היסטורי. ישנם עשרות מיזמים בעשרות אתרים, מתקופות שונות: תקופות המקרא ובית שני, המשנה והתלמוד, היישוב הישן, העליות – זו הראשונה, זו השנייה ומתקופת העליות המאוחרות והקמת המדינה. אתרים בהם כל אבן, עמוד, רצפה או חלון, מספרים את סיפורו עתיק הימים, של עם ישראל בארץ מכורתו.

לצדם של אתרי המורשת הלאומית המכילים אוצר אדיר של עתיקות, אנדרטאות ומבנים מוחשיים, מסתתר אוצר בלום ומופלא של מורשת בלתי מוחשית. זהו עולם המורכב מטקסטים, מתמונות עבר של אנשים ומקומות, ממידע וידע, מלשון, אמנות ומרוח. במובנים מסוימים, זה עולם שחלקים ממנו נחבאים מעין הציבור – כמו חפץ עתיק שממתין מתחת לפני השטח להתגלות. פעלנו ואנחנו ממשיכים לפעול לחשיפתו של עולם זה, באמצעות מיזמים האוצרים תכנים בעלי חשיבות לאומית-היסטורית ומנגישים אותם לבעליו האמתיים - הציבור – גם באמצעים הדיגיטליים של היום. 

אנחנו שמחים על ההזדמנות לחשוף את עבודתנו היום-יומית בפני הציבור, באמצעות אתר האינטרנט הממלכתי - שער אל חדשות המורשת הלאומית, האתרים ואל אוצרות המורשת - ביחד עם ערוצי הדיגיטל הנוספים שאנחנו מפעילים. 

מלבד המידע והעשרת הידע מעולם המורשת הלאומית שמציעים ערוצי הדיגיטל שלנו, אנחנו בטוחים שהם יעשו לגולשים חשק רב לצאת, לפקוד ולחקור אתרים, טקסטים ותגליות, השזורים לאורך כ-3,800 שנות היסטוריה לאומית.

 

ראובן פינסקי

ראש אגף בכיר מורשת