המורשת הלאומית

שיתוף

המורשת הלאומית

 

ארץ ישראל, ערש תרבותו של העם היהודי, היא המרחב שבו התרחשו המאורעות ההיסטוריים היוצרים את הזיכרון הקולקטיבי בן אלפי השנים - המשמש השראה ליושביה ומקשר בין העבר, ההווה והעתיד ובין העם היהודי לארצו.

 

ארץ ישראל, ערש תרבותו של העם היהודי, היא המרחב שבו התרחשו המאורעות ההיסטוריים היוצרים את הזיכרון הקולקטיבי בן אלפי השנים - המשמש השראה ליושביה ומקשר בין העבר, ההווה והעתיד ובין העם היהודי לארצו.

משימותיה של "ציוני דרך" הן לפעול "לחשיפה, לשימור, לשחזור, לחידוש ולפיתוח נכסי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים; לאצירת תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית והנגשתם לציבור, לרבות באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי; לשמירת המגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל; לעידוד מעורבות גופים ורשויות העוסקים בנכסי המורשת; להכשרת  אנשי מקצוע  בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני  מורשת לאומית  במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי  ומפקדי  צבא ההגנה לישראל;  וכן  פעולות נוספות  הנדרשות  להעצמת תכני  המורשת  הלאומית בשיח הציבורי במדינת ישראל."

התכנית האסטרטגית כוללת: מסגרת רעיונית כללית אשר תהיה תשתית לפרויקטים בנכסי המורשת שייבחרו; חזון, מטרות ויעדים ליישום התכנית; היצע הנכסים המוחשיים לסיפור המורשת התרבותית של העם היהודי; כלים להעצמת המודעות והעניין במורשת הלאומית; ומבנה מסגרת כלכלית לטיפוח נכסי המורשת בראיי בת-קיימה.