המורשת הלאומית

שיתוף

המורשת הלאומית

ארץ ישראל, ערש תרבותו של העם היהודי, היא המרחב שבו התרחשו המאורעות ההיסטוריים היוצרים את הזיכרון הקולקטיבי בן אלפי השנים - המשמש השראה ליושביה ומקשר בין העבר, ההווה והעתיד ובין העם היהודי לארצו.

משימותיה של "ציוני דרך" הן לפעול "לחשיפה, לשימור, לשחזור, לחידוש ולפיתוח נכסי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים; לאצירת תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית והנגשתם לציבור, לרבות באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי; לשמירת המגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל; לעידוד מעורבות גופים ורשויות העוסקים בנכסי המורשת; להכשרת  אנשי מקצוע  בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני  מורשת לאומית  במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי  ומפקדי  צבא ההגנה לישראל;  וכן  פעולות נוספות  הנדרשות  להעצמת תכני  המורשת  הלאומית בשיח הציבורי במדינת ישראל."

התכנית האסטרטגית כוללת: מסגרת רעיונית כללית אשר תהיה תשתית לפרויקטים בנכסי המורשת שייבחרו; חזון, מטרות ויעדים ליישום התכנית; היצע הנכסים המוחשיים לסיפור המורשת התרבותית של העם היהודי; כלים להעצמת המודעות והעניין במורשת הלאומית; ומבנה מסגרת כלכלית לטיפוח נכסי המורשת בראיי בת-קיימה.