שיתוף

קול קורא להצגת מועמדות לתכנית הכשרה מעשית בשימור המורשת הבנויה

עבודת השימור של המשמר בשטח דורשת ידע ומיומנויות, הכוללים את הבסיס הפילוסופי, התאורטי והבנת תהליך השימור משלב התיעוד, התכנון השימורי, הכרת שיטות טכנולוגיות, הכרת חומרים ליישום ויכולת ניהול ועבודה בצוות.

המורכבות של תהליך השימור מחייבת מגוון רחב של מיומנויות, שכל אחת מהן היא התמחות בפני עצמה. נוסף למיומנות המעשית נדרש המשמר לדרך חשיבה ייחודית כחלק מתפיסה פילוסופית מחשבתית, המעצבת את תחום השימור והקובעת את העקרונות והאתיקה השימוריים.

עבודת השימור של המשמר בשטח דורשת ידע ומיומנויות, הכוללים את הבסיס הפילוסופי, התאורטי והבנת תהליך השימור משלב התיעוד, התכנון השימורי, הכרת שיטות טכנולוגיות, הכרת חומרים ליישום ויכולת ניהול ועבודה בצוות.

המורכבות של תהליך השימור מחייבת מגוון רחב של מיומנויות, שכל אחת מהן היא התמחות בפני עצמה. נוסף למיומנות המעשית נדרש המשמר לדרך חשיבה ייחודית כחלק מתפיסה פילוסופית מחשבתית, המעצבת את תחום השימור והקובעת את העקרונות והאתיקה השימוריים.

בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בתחום הלימוד של נושאי השימור בישראל. קיימים מסלולי לימוד וקורסים מקומיים לשימור מורשת התרבות ברמות שונות: אקדמית, השתלמויות קצרות, ימי עיון, סיורים והכשרות לא פורמליות. עם זאת, מגוון הקורסים חלקי בלבד, ואיננו מקיף את כל תחומי השימור באופן מובנה. לכן נולד הצורך בתכנית הכשרה מקצועית ומעשית למשמרים ועד היום התקיימו בה שלושה מחזורים. לביצוע התכנית חברו יחד: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ומנהל התכנון של משרד הפנים, בחסות תכנית "ציוני דרך" במשרד ירושלים ומורשת.

מטרות התכנית הם יצירת מסלול מתקדם להכשרה מקצועית והעשרה של המשמרים העובדים בתחום המורשת הבנויה והעלאת הרמה המקצועית וההכרה במקצוע המשמר בישראל. התכנית תקנה מיומנויות בסיסיות בשימור המעשי מתוך ראייה רחבה של תהליך השימור והיא נערכת בגיבוי מקצועי של איקרום - ICCROM.

לפרטים נוספים ולהרשמה: קול קורא תוכנית הכשרת והתעדת משמרים