שימור צמחים בסכנת הכחדה
שימור צמחים בסכנת הכחדה

שיתוף

שימור צמחים בסכנת הכחדה

אין ספק כי נופיה של ארץ ישראל הם חלק בלתי נפרד מהמורשת הישראלית. מיזם חדש של ״ציוני דרך״ דואג לשימורו של הנוף הטבעי; מטרתו לשמר ולהציל את אותם מיני צמחים ארץ ישראליים הנמצאים בסכנת הכחדה

ישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי אשר מחבר בין שלוש יבשות ושני אזורי אקלים, וככזו מגוון הצמחים שבה הוא עשיר וגדול בכל קנה מידה, ולא פחות חשוב- ייחודי לישראל בחלקו. אך על אותו העושר הטבעי מאיימים גורמים רבים: הסכנות החמורות ביותר מגיעות בדמות בנייה ופיתוח על חשבון בתי גידול טבעיים, וכן קיטוע של בתי הגידול.

למעשה, מתוך 2,288 מינים של צמחי הבר בישראל, 414 מינים (המהווים 18.1%) נחשבים צמחים בסכנת הכחדה (״צמחים אדומים״ כפי שהם מכונים על ידי אנשי המקצוע) ‫ו-56 מהם אנדמיים (ייחודי לאזור נתון). מתוך אותם 414 מינים, רק 66 מינים מוגנים בחוק.

ישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי אשר מחבר בין שלוש יבשות ושני אזורי אקלים, וככזו מגוון הצמחים שבה הוא עשיר וגדול בכל קנה מידה, ולא פחות חשוב- ייחודי לישראל בחלקו. אך על אותו העושר הטבעי מאיימים גורמים רבים: הסכנות החמורות ביותר מגיעות בדמות בנייה ופיתוח על חשבון בתי גידול טבעיים, וכן קיטוע של בתי הגידול.

למעשה, מתוך 2,288 מינים של צמחי הבר בישראל, 414 מינים (המהווים 18.1%) נחשבים צמחים בסכנת הכחדה (״צמחים אדומים״ כפי שהם מכונים על ידי אנשי המקצוע) ‫ו-56 מהם אנדמיים (ייחודי לאזור נתון). מתוך אותם 414 מינים, רק 66 מינים מוגנים בחוק.

כדי להציל את הצמחים העומדים בפני סכנת הכחדה ולשמר ככל הניתן את המגוון הטבעי המרשים של הצמחים בשטחי מדינה ישראל, הוחלט בפרויקט ״ציוני דרך״ להעניק תמיכה נרחבת לטובת מיזם לשימור צמחי בר בסכנת הכחדה. המיזם הייחודי לשימור מיני צמחי ארץ-ישראל נכחדים יבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים בסיוע וועדה מקצועית הכוללת את אנשי הרשות, נציגי אקדמיה, בוטניקאים ואנשי אקולוגיה נוספים.

במסגרת פרויקט זה תוקם מערכת שתכלול בין השאר הקמת בנק גנים, גני מקלט ואמצעים נוספים להגנה על מינים נכחדים, לצד שימור של צמחים נדירים ואנדמיים באתרם. במקרים בהם לא ניתן להבטיח שימור בבתי הגידול הטבעיים, נעזרים גם בשיטות שימור מחוץ לאתר- דוגמת בנק הגנים בשיתוף עם מכון וולקני, והקמת גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה בתוך שמורות טבע קיימות.

אין ספק כי מורשת של עם ושל ארץ אינה מסתכמת רק במבנים שהקימו במהלך ההיסטוריה, אלא גם במנהגים, בתרבות ובנוף שליווה את אותו עם ואותה ארץ לאורך מאות ואלפי שנים. באופן זה, שימור המגוון הביולוגי הוא חלק בלתי נפרד מאותה מורשת.

במסגרת תוכנית ״ציוני דרך״ תוקם מערכת כוללנית שתפקידה לבצע שימור והצלה של מיני צמחי ארץ ישראל נכחדים. המיזם הייחודי לשימור מיני צמחי ארץ-ישראל נכחדים יבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים בסיוע וועדה מקצועית הכוללת את אנשי הרשות, נציגי אקדמיה, בוטניקאים ואנשי אקולוגיה נוספים.

רקע

על אף העובדה שישראל משתרעת על פני כ-22 אלף קמ"ר בלבד ורוב שטחה (כ-70%) מוגדר מדברי, יש בה מגוון מינים עשיר למדי. הוא כולל 2,288 מיני צמחים מ-128 משפחות.

כדי להמחיש עובדה זו, ניתן להשוות את צמחיית ישראל לאנגליה: בקילומטר רבוע אחד באזור ירושלים נספרו 1,005 מיני צמחים שונים. רק לשם השוואה, צמחיית אנגליה כולה, ששטחה גדול פי שישה משטח ישראל, כוללת רק 1,750 מיני צמחים שונים.

הסיבה למגוון עשיר זה נובעת, בין השאר, מהמיקום הגיאוגרפי הייחודי של ישראל, כנקודת מפגש בין שני אזורי אקלים ושלוש יבשות – אפריקה, אירופה ואסיה. גם לשבר הסורי-אפריקני יש השפעה על המגוון הבוטני, בזכות השונות הנופית והטופוגרפית שהוא מייצר בחבל ארץ מיוחד זה. וכך, יחסית לגודלה, ישראל נחשבת לעשירה למדי במיני צמחים.

אך על אותו העושר הטבעי מאיימים גורמים רבים: הסכנות החמורות ביותר מגיעות בדמות בנייה ופיתוח על חשבון בתי גידול טבעיים, וכן קיטוע של בתי הגידול. סכנות נוספות העלולות לגרום להכחדת מיני צומח כוללות הימצאות מינים פולשים המשתלטים על מקורות המחיה והשטח של המינים המקומיים, קטיף מסיבי, ניצול מסחרי וכריתה, זיהומי מים ועוד.

שימור המינים הנדירים והאנדמיים מתבצע במגוון רחב של אמצעים, כאשר אמצעי השימור אליו שואפים, הוא שימור מינים באתרם. דרך שימור זו מתקיימת בעיקר בתוך שמורות הטבע באופן של הסטת פעילות אדם כך שלא יפגע במינים בסכנה, ועד לממשק פעיל (גיזום, כריה ורעיה) שתכליתו להקטין את הפגיעה של מינים נפוצים בסכנה.

במקרים בהם לא ניתן להבטיח שימור בבתי הגידול הטבעיים, נעזרים גם בשיטות שימור מחוץ לאתר- דוגמת בנק הגנים בשיתוף עם מכון וולקני, והקמת גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה בתוך שמורות טבע קיימות.

 

הפרויקט כולל פעולות ופרויקטים במגוון תחומים, ובהם:

* חקיקה – קידום הכרזת הצמחים הנמצאים בסכנת הכחדה כערכי טבע מוגנים (ללא מימון מוגדר).

* תכנון סטטוטורי למטרת הגנה על ריכוזים של הצמחים  הנמצאים בסכנת הכחדה, כולל קידום הכרזת שמורות טבע, תכנון מרחבי, עידוד חקלאות מסורתית והדרכה לחקלאים בבקעת בית נטופה.

* ניטור – איתור וניטור של צמחים בסכנת הכחדה.

* ממשק – שיקום בתי דיגול, ביעור צמחייה מתחרה המקומית והפולשנית, השבת צמחים מאוימים, אישוש אוכלוסיותיהם.

* מחקר גנטי נכון יותר להגיד מחקר תומך שימור – בעבר ממנה רט"ג מחקרים בתחום שימור אירוס שחום, ממשק תומך שימור אירוס נצרתי בשמורת אירוס נצרתי, יצירת תוכנית שימור של אירוס הדור.

* בנק הגנים – איסוף זרעים ושימורם בבנק הגנים הלאומי במכון וולקני

* גנים בוטניים – חיזוק ייצוג צמחים אדומים בגנים בוטניים, בעיקר קבוצות מינים מיוחדות, מינים בעלי דרישות מיוחדות, צמחים קשים לגידול ולריבוי. בשלוש השנים הקרובות ימומן מתקציב התוכנית.

* גני מקלט – הקמת ותחזוקה של שלושה גני מקלט.

* בסיס נתונים ייעודי, פתוח לציבור

 

אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל:

redlist.parks.org.il

פרוייקטים נוספים

ישראל נגלית לעין

ישראל נגלית לעין

שימור מורשת התרבות החזותית ואמנויות הבמה בישראל

שימור מורשת התרבות החזותית ואמנויות הבמה בישראל

לאורך השנים צבר העם היהודי נכסי תרבות ומורשת רב

הזמנה לפיוט

הזמנה לפיוט

הנגשת הארכיון המרכזי לאמנות יהודית

הנגשת הארכיון המרכזי לאמנות יהודית

המרכז לאמנות יהודית הינו מכון מחקר הממוקם באוני