הנגשת תכנים מארכיון המדינה
ארכיון המדינה

שיתוף

הנגשת תכנים מארכיון המדינה

בארכיון המדינה נמצא תיעוד יקר ערך של מוסדות המדינה ותולדותיה. במסגרת מיזם חדש יועלו לאינטרנט חלק נבחר מאוצרותיו של הארכיון, ובהם תצלומי ראשית המדינה ומבחר מסמכים שליוו את תולדותיה

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל ובו מופקד תיעוד יקר ערך של מוסדות המדינה ושל הממשלים הקודמים בארץ ישראל. תיעוד זה כולל את מסמכי היסוד של מדינת ישראל ובראשם מגילת העצמאות, חוק השבות, חוקי המדינה והסכמים בין-לאומיים.

אוספים אלו מהווים אבן שואבת למחקר ומשמשים את חוקרי תולדות היישוב ומדינת ישראל, ואין ספק כי יש להם ערך רב לא רק עבור החוקרים אלא עבור כל תושבי הארץ החולקים הסטורה ומורשת זו.

במסגרת פרויקט ״ציוני דרך״ הוחלט להנגיש חומרים נבחרים מארכיון המדינה לציבור הרחב. במסגרת זו גם ישודרג אתר האינטרנט של הארכיון ופלטפורמות ההנגשה שלו.

הפרויקט יחולק לשלושה חלקים:

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל ובו מופקד תיעוד יקר ערך של מוסדות המדינה ושל הממשלים הקודמים בארץ ישראל. תיעוד זה כולל את מסמכי היסוד של מדינת ישראל ובראשם מגילת העצמאות, חוק השבות, חוקי המדינה והסכמים בין-לאומיים.

אוספים אלו מהווים אבן שואבת למחקר ומשמשים את חוקרי תולדות היישוב ומדינת ישראל, ואין ספק כי יש להם ערך רב לא רק עבור החוקרים אלא עבור כל תושבי הארץ החולקים הסטורה ומורשת זו.

במסגרת פרויקט ״ציוני דרך״ הוחלט להנגיש חומרים נבחרים מארכיון המדינה לציבור הרחב. במסגרת זו גם ישודרג אתר האינטרנט של הארכיון ופלטפורמות ההנגשה שלו.

הפרויקט יחולק לשלושה חלקים:

הנגשת תיעוד גניאולוגי: יועלה אתר ובו כל התיעוד הגניאולוגי הרב האפשרי במועד זה, עם אפשרויות חיפוש מסוימות, ותוך עידוד הציבור להשלים את החסר.

תצלומי ראשית המדינה: מאות אלפי צילומים שיעברו סריקה. הציבור יוזמן להתייחס לצילומים עליהם חסר מידע ולהשלים את המידע החסר.

דיגיטציית מסמכים ואוספים חשובים מאוספי הנייר: במסגרת המיזם יבחרו מתוך הארכיון האוספים החשובים ובעלי פוטנציאל החשיפה הגדול ביותר בדגש על חינוך למורשת. אוספים אלה יעברו דיגיטציה ויונגשו לציבור הרחב באמצעים מודרניים.

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל. הוא החל לפעול לאחר הקמת המדינה ב-1949.

בארכיון אדיר ממדים זה מופקד תיעוד יקר ערך של מוסדות המדינה ושל הממשלים הקודמים בארץ ישראל. שמורים בו מסמכי היסוד של מדינת ישראל ובראשם מגילת העצמאות, חוק השבות, חוקי המדינה והסכמים בין-לאומיים שהמדינה חתמה עליהם כגון הסכמי שביתת הנשק והסכמי השלום עם מצרים וירדן.

בארכיון המדינה מסמכים, מפות, בולים, ופרסומים רשמיים של משרדי הממשלה השונים, הכנסת ובית הנשיא. כמו כן מופקדים בו עשרות ארכיונים פרטיים של מוסדות ושל אישים בעלי חשיבות בתולדות היישוב והמדינה, ובנוסף לאלו מצוי בו תיעוד אור-קולי מגוון ובו סרטים המתעדים אירועים מתקופת המנדט והמדינה וכן אוסף של מאות אלפי צילומים.

אוספים אלו מהווים אבן שואבת למחקר ומשמשים את חוקרי תולדות היישוב ומדינת ישראל, ואין ספק כי יש להם ערך רב לא רק עבור החוקרים אלא עבור כל תושבי הארץ החולקים הסטורה ומורשת זו.

במסגרת פרויקט ״ציוני דרך״ הוחלט להנגיש חומרים נבחרים מארכיון המדינה לציבור הרחב. זאת יעשה בשלושה מיזמים שונים:

הנגשת תיעוד גנאולוגי: "מאגר אבותינו"

כל אזרח במדינת ישראל רשום בארכיון המדינה או יהיה רשום בו כשתיקו האישי יועבר ממשרד הפנים. מאחר ושורשים הם מרכיב חשוב בזהות, ארכיון המדינה יציע לחברה הישראלית כלי לשימור שורשיו.

במסגרת הפרויקט יועלה אתר עם כל התיעוד הגנאולוגי הרב האפשרי במועד זה, עם אפשרויות חיפוש מסוימות, ותוך עידוד הציבור להשלים את החסר.

תצלומי ראשית המדינה

בארכיון המדינה שנו אוסף של מאות אלפי צילומים משנות המדינה הראשונות. רוב התמונות לא פורסמו מעולם. יש בהן אנשים, מקומות, ואירועים שעדיין ניתן לזהות; ככל שיחלפו השנים היכולת לקשר תמונה ישנה בשחור-לבן לחייהם של אזרחי המדינה הולכת ודועכת.

במסגרת הפרויקט כל התצלומים יעברו סריקה, כל המידע הידוע ירשם כמו שם הצלם, מקום משוער, שנה משוערת וכו', כשהציבור יתבקש להשלים את שידוע לו על תמונות עליהן חסר מידע.

דיגיטציה של מסמכים ואוספים חשובים מאוספי הנייר

בארכיון המדינה אוספים בעלי משמעות רחבה לציבור כולו ובעלי ערך מורשתי ראשון במעלה, החל מיומני מנהיגי המדינה, דרך פרוטוקולים ועוד.

במסגרת המיזם יבחרו מתוך הארכיון האוספים החשובים ובעלי פוטנציאל החשיפה הגדול ביותר בדגש על חינוך למורשת. אוספים אלה יעברו דיגיטציה ויונגשו לציבור הרחב באמצעים מודרניים.

במסגרת זו גם ישודרג אתר האינטרנט של הארכיון ופלטפורמות ההנגשה שלו.

 

פרטים אודות הפרויקט:

האתר הנוכחי של ארכיון המדינה:

www.archives.gov.il

פרוייקטים נוספים

ישראל נגלית לעין

ישראל נגלית לעין

הנגשת הארכיון המרכזי לאמנות יהודית

הנגשת הארכיון המרכזי לאמנות יהודית

המרכז לאמנות יהודית הינו מכון מחקר הממוקם באוני

שימור צמחים בסכנת הכחדה

שימור צמחים בסכנת הכחדה

ישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי אשר מחבר בין שלוש י

שילוב מסלולי ״ציוני דרך״ באפליקציית שיחור

שילוב מסלולי ״ציוני דרך״ באפליקציית שיחור

במסגרת ה"תוכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית- ציו