ישראל נגלית לעין
ישראל נגלית לעין

שיתוף

ישראל נגלית לעין

״ישראל נגלית לעין״ הוא מיזם קהילתי לאיסוף ושימור צילומים מאלבומיהם האישיים של התושבים, המשקפים את סיפור תולדות הישוב והארץ. תיעוד זה מאיר את שותפותם של התושבים בסיפור התהוותו של מקום מגוריהם ובסיפור המורשת הישראלי לדורותיו.
נושא:
אמנות ואדריכלות

״ישראל נגלית לעין״ הוא מיזם קהילתי לתיעוד, גיבוי והצלה של תמונות המדינה והארץ, תושביה ותולדותיה. מטרותיו: לחזק את השותפות של תושבים מכל שדרות הציבור בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו, על ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים.

״ישראל נגלית לעין״ הוא מיזם קהילתי לתיעוד, גיבוי והצלה של תמונות המדינה והארץ, תושביה ותולדותיה. מטרותיו: לחזק את השותפות של תושבים מכל שדרות הציבור בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו, על ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים.

הפרויקט מבוצע בערים שונות ברחבי הארץ בשיתוף עם ארגון יד בן צבי מירושלים. במסגרת הפרויקט, בכל עיר נסרקים תמונות ומכתבים ישנים של תושבי המקום ונוצר פסיפס ויזואלי של תולדות העיר מנקודת מבט אישית יותר. התצלומים שנסרקו נשמרים ומוצגים בארכיון היישוב, במרכז התיעוד של המיזם, באתר האינטרנט של המיזם, רשת ארכיוני ישראל ובארכיון יד בן-צבי. התמונות משמשות למחקר, לעיון, ללימוד, לתצוגות, לאירועי תרבות ואמנות חוצות, לפרסומים ועוד ומעוררים גאווה לאומית בקרב תושבי הקהילות המשתתפות.

במסגרת התוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה התרחב מיזם "ישראל נגלית לעין" בשנת 2011 ליישובים נוספים ברחבי הארץ. בשלב הראשון, ולרגל שנת יובל השישים לעיירות הפיתוח, התקיים פיילוט בערים הבאות: קריית שמונה, ראש העין, שדרות וירוחם. אחריהן הצטרפו למיזם בשנת 2013 תל אביב ועוד כ–14 רשויות נוספות.

המיזם מנוהל ביד יצחק בן-צבי על ידי צוות מקצועי ואקדמי במחלקה לתיעוד חזותי ותערוכות ובארכיון התמונות. חלק הארי של עבודת התיעוד בארכיון יד בן-צבי נעשית בידי מתנדבים, העוסקים במלאכת התיעוד על כל היבטיו ומביאים עמם רצון טוב, ניסיון רב וידיעות בתחומים שונים.

כל אדם החי בארץ הוא שותף בבנייתה ובתולדותיה, ואלבום התמונות הפרטי מייצג את מסלולי החיים השונים המתקיימים בארץ ואת הקהילות המגוונות: בעיירות הפיתוח, בהתיישבות העובדת, בהתיישבות החדשה ובערים.

״ישראל נגלית לעין״ הוא מיזם קהילתי לתיעוד, לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה והארץ, תושביה ותולדותיה. מטרותיו - לחזק את השותפות של תושבים מכל שדרות הציבור בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו, על ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים.

הפרויקט מבוצע בערים שונות ברחבי הארץ בשיתוף עם ארגון יד בן צבי מירושלים. במסגרת הפרויקט, בכל עיר, נסרקים תמונות ומכתבים ישנים של תושבי המקום. תמונות ומסמכים אלה מספרים באופן מעורר סקרנות ונגיש את סיפור חייהם של תושבי המדינה ואת מקומם של יחידים וקהילות בבניין הארץ. כך, נוצר פסיפס ויזואלי של תולדות העיר מנקודת מבט אישית יותר. התצלומים שנסרקו נשמרים ומוצגים בארכיון היישוב, במרכז התיעוד של המיזם, באתר האינטרנט של המיזם, רשת ארכיוני ישראל ובארכיון יד בן-צבי. התמונות משמשות למחקר, לעיון, ללימוד, לתצוגות, לאירועי תרבות ואמנות חוצות, לפרסומים ועוד ומעוררים גאווה לאומית בקרב תושבי הקהילות המשתתפות.

במסגרת התוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה התרחב מיזם "ישראל נגלית לעין" בשנת 2011 ליישובים נוספים ברחבי הארץ. בשלב הראשון ולרגל שנת יובל השישים לעיירות הפיתוח התקיים פיילוט בערים הבאות: קריית שמונה, ראש העין, שדרות וירוחם. אחריהן הצטרפו למיזם בשנת 2013 גם תל אביב ועוד כ–14 רשויות נוספות.

ביצוע המיזם

ביצוע המיזם בכל עיר כלל שלבי עבודה רבים: תיאום וגיבוש צוותי עבודה והכשרתם (רכז קהילה, רכז תוכן), רכישת ציוד, הקמת מרכז תיעוד בארכיון/מוזיאון מקומי, גיוס מתנדבים מתעדים מקרב התושבים, קורס הכשרה לתיעוד ותולדות הישוב למתנדבים, תיעוד, סריקה ויצירת מאגר אלבומי היישוב, הקמת דף יישוב וארכיון ממוחשב במרכז התיעוד האינטרנטי- ישראל נגלית לעין ולבסוף ייזום תערוכות חוצות, אירועים ומפעלים בקהילה.

תוכנית פעולה וספר עבודה מפורט נכתבו עבור כל יישוב בשיתוף הגורמים המקומיים ובהתאמה למאפייניו הייחודים.

המיזם מנוהל ביד יצחק בן-צבי על ידי צוות מקצועי ואקדמי במחלקה לתיעוד חזותי ותערוכות ובארכיון התמונות. חלק הארי של עבודת התיעוד בארכיון יד בן-צבי נעשית בידי מתנדבים, העוסקים במלאכת התיעוד על כל היבטיו ומביאים עמם רצון טוב, ניסיון רב וידיעות בתחומים שונים.

 

פרטים אודות הפרויקט:

אתר ישראל נגלית לעין:

 www.israelalbum.org.il

 

פרוייקטים נוספים

אתר הצפרות הישראלי

אתר הצפרות הישראלי

את פרויקט רשת מרכזי הצפרות הארצית יזמה החברה לה

פורטל מלחמת העצמאות

פורטל מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות מהווה פרק נפרד ומיוחד במינו בהיסט

הנגשת תכנים מארכיון המדינה

הנגשת תכנים מארכיון המדינה

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישר

פורטל המוזיאונים הלאומי

פורטל המוזיאונים הלאומי